Bygningsværker fra Barokken

Mange gymnasieelever vælger billedkunst som valgfag i gymnasiet. I billedkunst på gymnasiet skal man blandt andet lære noget om billedkunst, tegneteknikker, historie og ikke mindst arkitekttur. Når man har om arkitektur vil man blandt andet blive bekendt med forskellige tidsaldre heriblandt barokken. Når man har været igennem arkitekttur-forløbet i billedkunst vil man være i stand til at udpege de bygningsværker i Danmark, som er blevet bygget i baroktiden. Bygningsværkerne, som er blevet bygget i denne periode, har nogle helt særlige særpræg som man bliver bekendt med igennem undervisningen.