Invester i ejendomme

Efter den store krise i 2008 har mange fået et lidt anstrengt forhold til investeringsejendomme og det er super ærgerligt, for investeringsejendomme er faktisk et både sundt og spændende produkt at investere sine midler i. Men der var jo en række af svindlere der handlede en masse ejendomme imellem sig, og på den måde skruede priserne kunstigt i vejret til helt urealistiske niveauer, og dette har naturligt nok gjort at seriøse og hæderlige investorer har været lidt tilbageholdende siden dengang.

Men heldigvis er billedet ved at vende igen og det er jo helt naturligt for der er mange virksomheder der skal bruge alle mulige faciliteter i form af kontorer og/eller værksteder og produktionslokaler og derfor har behov for gode erhvervslejemål.

Men for man kan beslutte sig for om man skal investere i investeringsejendomme er det naturligvis nødvendigt at der foretages en grundig og omhyggelig og ikke mindst realistisk ejendomsvurdering, så både ejer og lejer ved hvad det er man betaler for. Især for ejerne er det jo vigtigt med en ordentlig ejendomsvurdering i forbindelse med købet, da man jo ikke skal ud i samme situationer som i starten af nullerne hvor mange betalte alt for meget for de forskellige ejendomme fordi priserne var skruet kunstigt op.

Udover at vurderingen skal beskrive hvad ejendommen kan være værd i handel og vandel, så skal prisen jo heller ikke være højere end at den leje man kan få ind, kan dække både de løbende omkostninger, og den afskrivning og slitage der vil opstå på ejendommen mens man har den i sin porteføjle. Og så skal der jo også regnes med at ejendommen kan risikere at have perioder hvor den ikke er hundrede procent udlejet og sidst men ikke mindst så skal der være plads til et løbende afkast til ejerne, for ellers er det jo ikke en relevant eller interessant investering at gå ind i.